Biuro prasowe

RESET2Unikalna numeracja dokumentów – kiedy warto stosować?

Unikalna numeracja dokumentów – kiedy warto stosować?

Numeracja faktur to mało istotne zagadnienie. Szczególnie z punktu widzenia początkujących przedsiębiorców. Ci nie przywiązują do niej wagi, bowiem w żaden sposób nie wpływa ona na zawartość dokumentów sprzedaży, a tym samym na wysokość podatku VAT. Nierzadko zdarza się jednak, że rzeczywistość szybko weryfikuje prowadzone działania i wybrany sposób oznaczeń staje się uciążliwy.


Wymiana oprogramowania w firmie – jak szybko wdrożyć się w nowy system?

Wymiana oprogramowania w firmie – jak szybko wdrożyć się w nowy system?

Jedną z głównych obaw, która skutecznie wstrzymuje przedsiębiorców przed zmianą oprogramowania jest kwestia związana z obsługą nowego, nieznanego jeszcze systemu. Firmy bardzo często wskazują na fakt, że pomimo iż rozwiązania wdrożone przed laty, obecnie się już nie sprawdzają, inwestycja w nowe jest utrudniona lub nawet niemożliwa, głównie przez wzgląd na inne rozmieszczenie kluczowych funkcji lub nawet zupełnie różny sposób obsługi.


Elektroniczne teczki pracowników już w nowym roku

Elektroniczne teczki pracowników już w nowym roku

Wciąż jeszcze wymaganą przepisami formą prowadzenia akt osobowych, jest przechowywanie ich w wersji papierowej. Obowiązuje przy tym 50-letni okres magazynowania dokumentacji, który aktualnie jest najdłuższy w Europie. Wersje elektroniczne służą zatem wyłącznie jako usprawnienie, poprawiające np. późniejszy wgląd w dokumenty. Ministerstwo Rozwoju 4 listopada 2016 r. opracowało jednak projekt ustawy, który zakłada skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat oraz możliwość przejścia na wersję elektroniczną. Ma to na celu ograniczenie kosztów długotrwałego przechowywania akt osobowych, które są szacowane na ok. 130 mln zł rocznie.


VII Spotkanie Partnerów RESET2

VII Spotkanie Partnerów RESET2

W wrześniu 2016 r. odbyło się VII Spotkanie dla Aktywnych Partnerów RESET2. Uczestnicy spotkali się w Hotelu Atut w Licheniu Starym, położonym w województwie wielkopolskim nad Jeziorem Licheńskim. Tematem przewodnim była prezentacja nowości w ofercie RESET2 - zintegrowanego systemu R2firma.


Przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do Urzędów Skarbowych – pytania i odpowiedzi

Przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do Urzędów Skarbowych – pytania i odpowiedzi

Od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa oraz fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane do przekazywania Urzędom Skarbowym informacji, dotyczących prowadzonej działalności, przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek taki dotyczy nie tylko kontroli przez organy skarbowe. Zgodnie z majową nowelizacją ustawy Ordynacja Podatkowa, każda firma co miesiąc jest zobowiązana do składania Urzędom Skarbowym rejestrów VAT, za pomocą JPK. Pierwsze pliki trzeba będzie zatem przesłać już w sierpniu.